Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.