Konstruktor / CAD Designer

  • Radom

Oferta pracy : Konstruktor / CAD Designer

Oferujemy:

· stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
· atrakcyjne wynagrodzenie i możliwość rozwoju zawodowego
· pracę w doświadczonym zespole projektowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi projektowania.

Zakres czynności:

· projektowanie wyrobów i współudział w ich wdrażaniu
· testowanie projektowanych rozwiązań
· opracowanie dokumentacji

Oczekiwania wobec kandydatki / kandydata:

· wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanika, budowa maszyn albo kilkuletnie
doświadczenie w projektowaniu wyrobów lub oprzyrządowania technologicznego
· predyspozycje i zainteresowania w zakresie projektowania z wykorzystaniem programów CAD
· znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferty prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@hosten.pl

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Nr ref.: konstruktor/05/2020

Prosimy o uzupełnienie CV i swoich dokumentów aplikacyjnych poniższą klauzulą.
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hosten Polska Spółka z o.o. SK. ul. Biznesowa 31, 26-600 Radom moich danych osobowych zawartych w przekazywanym przeze mnie CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji na podane stanowisko. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia”
UWAGA!!! Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszych przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie jeszcze klauzuli:
“Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanym przeze mnie CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu uwzględnienia mojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji prowadzanych przez tę spółkę.”
Klauzula informacyjna dla kandydatów Hosten Polska Sp. z o.o. Sp. K
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Hosten Polska spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Radomiu, adres: Biznesowa 31, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000375315, reprezentowana przez Komplementariusza, spółkę Hosten Polska Sp. z o.o. (numer KRS: 0000235506), zwana dalej Administratorem.
Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe: iod(małpa)hosten.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Prosimy o zapoznanie się z resztą kluzuli pod linkiem:
https://hosten.pl/Klauzula-informacyjna-Hosten-Polska_1.pdf

Proszę wysłać CV na rekrutacja@hosten.pl