• Radom

Hosten Sp. z o.o.

Miejsce pracy: mazowieckie / Radom
Nr Ref.: K/01.24

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o długoletniej tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku
 • Umowa o pracę
 • Szkolenia
 • Praca w miłej atmosferze
 • Praca od zaraz

Opis stanowiska:

 • Kontrola i księgowanie dokumentów magazynowych, celnych i wewnątrzwspólnotowych
 • Księgowanie faktur
 • Bieżąca kontrola zapisów księgowych i uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • Księgowanie wyciągów bankowych krajowych i walutowych
 • Rozliczanie deklaracji (krajowych i zagranicznych)
 • Terminowe raportowanie
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, VAT-UE)
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentacji
 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi, organami podatkowymi oraz bankami
 • Kontakt z kontrahentami
 • Przygotowywanie i analizowanie raportów
 • Rozliczanie kont księgowych
 • Bieżąca kontrola zmian w przepisach podatkowych

Wymagania:

 • Znajomość pełnej księgowości
 • Minimum 1-2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych oraz podatkowych
 • Bardzo dobra znajomość Excel
 • Chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Asertywność, samodzielność
 • Dokładność, sumienność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

CV prosimy przesyłać na adres na rekrutacja@hosten.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o uzupełnienie CV i swoich dokumentów aplikacyjnych poniższą klauzulą.

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hosten Spółka z o.o. ul. Pilchowicka 10, 02-175 Warszawa moich danych osobowych zawartych w przekazywanym przeze mnie CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji na podane stanowisko. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia”

UWAGA!!! Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszych przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie jeszcze klauzuli:

“Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanym przeze mnie CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu uwzględnienia mojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji prowadzanych przez tę spółkę.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów Hosten Sp. z o.o.
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Hosten spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pilchowicka 10, 02-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000817626. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe: iod(małpa)hosten.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Prosimy o zapoznanie się z resztą klauzuli pod niniejszym linkiem: Treść klauzuli

Proszę wysłać CV na rekrutacja@hosten.pl