• Radom

Hosten Sp. z o.o.

Miejsce pracy: mazowieckie / Radom
Nr ref.: P.OKL./03.24

Oferujemy:

 • Praca jednozmianowa
 • Bardzo dobra lokalizacja miejsca pracy z pracą od poniedziałku do piątku
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Miła atmosfera

Opis stanowiska:

 • Odcinanie profilii
 • Podawanie profili do maszyny
 • Pomoc operatorowi (operatorce) przy uruchamianiu, przezbrajaniu i ustawianiu maszyny- okleiniarki
 • Kontrola na stanowiskach podawania, odcinania i rozcinania okleiny
 • Kontrola jakości podczas okleinowania
 • Nauka procesu produkcyjnego
 • Przygotowanie etykiet zgodnie z zamówieniem
 • Obsługa maszyn, urządzeń, narzędzi i elektronarzędzi na stanowisku pracy
 • Dbanie o porządek na stanowisku pracy
 • Konserwacja maszyny

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie, mile widziane techniczne – zawodowe
 • Chęć nauki i rozwoju zawodowego
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Dokładność, skrupulatność
 • Umiejętność pracy w zespole

 

CV prosimy przesyłać na adres na rekrutacja@hosten.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o uzupełnienie CV i swoich dokumentów aplikacyjnych poniższą klauzulą.

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hosten Spółka z o.o. ul. Pilchowicka 10, 02-175 Warszawa moich danych osobowych zawartych w przekazywanym przeze mnie CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji na podane stanowisko. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia”

UWAGA!!! Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszych przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie jeszcze klauzuli:

“Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanym przeze mnie CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu uwzględnienia mojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji prowadzanych przez tę spółkę.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów Hosten Sp. z o.o.
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Hosten spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pilchowicka 10, 02-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000817626. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe: iod(małpa)hosten.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Prosimy o zapoznanie się z resztą klauzuli pod niniejszym linkiem: Treść klauzuli

Proszę wysłać CV na rekrutacja@hosten.pl