Klauzula użyczenia materiałów promocyjnych

Firma Hosten Sp. z o.o. (Użyczający) niniejszym udziela zgody na korzystanie przez Klientów (Biorących) ze zdjęć i materiałów promocyjnych produktów Hosten na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych, w mediach społecznościowych oraz innych nośnikach reklamowych Klientów z zastrzeżeniem celu wyłącznie związanego z promocją produktów Użyczającego (Hosten Sp. z o.o.).

https://hosten.pl/wp-content/uploads/2024/01/Projekt-bez-nazwy-2500x600.png