Miło nam poinformować Państwa, że produkowany przez Hosten Polska system rolet nadstawnych Vegas Revo uzyskał certyfikację renomowanego ośrodka badawczego IFT Rosenheim w zakresie przenikalności termicznej.

Badania przeprowadzone przez IFT Rosenheim dotyczyły skrzynek roletowych Vegas Revo w opcji montażu na uniwersalnym profilu adaptacyjnym z PVC w rozmiarach 165 mm oraz 205 mm. Nasz system uzyskał parametry przenikalności Usb równy 0,56 W/m2*K dla skrzynki 165 mm x 240 mm oraz 0,55 W/m2*K dla skrzynki 205 mm x 240 mm.

Współczynnik temperaturowy fRsi okazał się być taki sam dla obu wariantów skrzynek i wyniósł 0,74.

Skany pierwszych stron raportów z badań obu skrzynek można pobrać poniżej oraz w sekcji Pobierz (oryginalna niemiecka wersja językowa):

Certyfikat IFT Rosenheim – skrzynka Vegas Revo 165 mm (adaptacja PVC)

Certyfikat IFT Rosenheim – skrzynka Vegas Revo 205 mm (adaptacja PVC)