W dniu 17.08.2011 r. zwrócono się pisemnie poprzez umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej firmy oraz w siedzibie (miejsce publiczne) z prośbą o przedstawienie ofert handlowych na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.), tytuł projektu:  Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa HOSTEN POLSKA.

W wyniku ogłoszenia swoje oferty nadesłały następujące firmy:

      1. Firma : PFK Partner

      2. Firma : E-WORLD FAIR sp. z o. o.

3. Firma : BPE EURO TARGI

Termin składania ofert upłynął w dniu: 26 08.2011  r. godz. 12.00. Szczegóły oceny przesłanych ofert przedstawiamy w załączonym protokole w pliku w formacie PDF.